Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Téli workshop

teli_workshop_2020-1--page-001.jpg

A PARASTUDIOParaliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület és a PÁRBESZÉD HÁZA szeretettel vár minden érdeklődőt színjátékos [parateátrális] workshopjára

A workshop helyszíne:

Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky u. 20.)

Időpontok:

2020. február 8., szombat (14-17 óráig)

2020. február 15., szombat (14-17 óráig)

2020. február 22., szombat (14-17 óráig)

 

A workshopot vezeti: Liszkai Tamás, a Parastudio projektvezetője

Liszkai Tamás – a Parastudio projektvezetője; színházi workshopokat végzett Wrocławban Rena Mireckánál és Zygmunt Moliknál, a Teatr Laboratorium egykori színészeinél; Przemysław Błaszczaknál, a Teatr Zar színész-trénerénél; Mario Biagininél, a Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards művészeti igazgatójánál, ill. Jorge Parente-nál, a Zygmunt Molik által kidolgozott parateátrális Voice and Body Worksession trénerénél. 2005 óta tart amatőr színjátékos workshopokat a Paraliturgikus Kutatások Műhelye (utóbb Parastudio) szervezésében. 2010 óta a wrocławi Grotowski Institute Open Research University elnevezésű programjának kutatója.

 

A workshophoz nem szükséges előzetes színjátékos képzettség, bárki jelentkezhet (17 év felett), az egyetlen fontos dolog a résztvevő aktivitása, nyitottsága, bátorsága, alázata, valamint testének és hangjának őszinte vállalása.

Részvételi díj nincs!

Bővebb információ a 06/30-289-5397-es telefonszámon, továbbá a parastudio@gmail.hu e-mail címen.

 

Közvetlen megszólítás az érdeklődőkhöz:

A technika, amellyel dolgozunk a workshop során, alkalomról alkalomra ismétlődik, csak egyre nagyobb biztonságot, dinamikát, aktivitást fog nyújtani – reményeink szerint. Hasonló Ravel Bolerójához; a téma ismétlődik, de egyre energikusabb lesz…

Kérjük, hogy mindenki hozzon magával könnyű tréningruhát, amibe átöltözhet. Fontos, hogy jól tudjanak mozogni benne, hiszen a workshop mozgásalapú. Vannak benne erőteljesebb mozgáselemek, továbbá lényeges a test részleges lefárasztása (ezáltal ellenállásának és blokkjainak meghaladása) a mozgás során, ezért javasolt, hogy ne utcai öltözet legyen.

Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy nem kell tartani a tréningtől. A rutinos gépjárművezető oktatók azt mondják, aki tud kerékpározni, azt meg lehet tanítani autót vezetni is. Aki tud verbálisan kommunikálni, azt meg lehet tanítani arra is, hogy testtel és hanggal is közölje önmagát, akár szavak nélkül, vagy a beszélt nyelv logikájától függetlenül. Ez elsősorban önmagunkon végzett munka függvénye. A testet és a hangot is fel lehet emelni a beszélt nyelv választékosságának és stílus-gazdagságának szintjére, ezt szeretnénk formálni a workshop során.

Ha valakinek organikus vagy fiziológiai problémái vannak, kérjük, bátran jelezze a munka elején, de ez sem jelenthet problémát. Mindenki annyit vállaljon, amennyit bír, ill. amilyen technikai elemet elvégezni képes. Nagyon sok lesz a variációs lehetőség így is, kinek-kinek az esetleges hiányosságaival és felvállalt, beépített hibáival is meg lehet találnia a saját formanyelvét, amely értékes, kifejező és gazdag. Csak el kell fogadni és fogadtatni magunkat úgy, amilyenek vagyunk.

 

*A PARASTUDIO – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület 2014-ben alakult. Ezt megelőzően alapítványi munkaprojektként működött tíz éven át. Inspirálója Jerzy Grotowski színházi antropológiája. Az egyesület munkáját elsősorban a ’performer’ mint rituális játékos nyelvének keresése, a lehetséges „színészi” nyelv legkisebb fizikai elemeinek kutatása és begyakorlása, valamint a test és a hang rituális alkalmazásának lehetőségei képezik a hagyományos és kortárs európai szimbólumokkal való viszony szerint. A test-nyelv személyesen megtalált elemeinek segítségével bárki résztvevőként kapcsolódhat be egy „rituális eseménybe”, s meghaladva a passzivitás kultúráját egy aktív, egyszerre rituális és teátrális kultúrának teremtő erejévé válik.

**HÁTTÉR: Test és Hang – út az organikus hang felé

Jorge Parente műhelye Zygmunt Moliknak, a Grotowski-vezette Teatr Laboratorium alapító tagjának módszertani megközelítésére összpontosít, azon belül is a hang képzésére. A „Test és Hang” egy olyan rendszer, amely óriási hatást gyakorolt a neoavantgárd formációkra, de közvetve továbbra is befolyásolja a színházi gyakorlatot az egész világon, miután Molik volt a Teatr Laboratorium-ban a test és hang összhatásáért felelős tréner.

Molik a saját szisztémáját az emberi testre alkalmazott betűrendszernek nevezte el. E rendszerben minden „betű” olyan elem, amely az emberi hangot szolgálja. Ebben a megközelítésben Molik a pontos fizikai cselekvések feltárását stimulálja, amely a szereplők Én-jét teljes egészében mozgósítja; ez ösztönzi végül a csoportmunkát is, hogy benne mindenki együttesen tárja fel, ill. fedezze fel a kollektív „hangot”. Azáltal, hogy a test dinamikus használatára törekszik, összekapcsolódva mások testével, hangjával és lélegzetével, a kreatív energia együttesen gazdag és kifinomult módját szabadítja fel, mely végül egy különleges eszközzé válik a műhelyben részt vevők kreatív és személyes fejlődéséhez. A „Test és Hang” tréningje egy színháztörténeti jelentőségű munkacsoport egyik vezető színészének alapos művészi, kutató és pedagógiai életműve ötven éves alapos vizsgálatát fedi le.

Jorge Parente így összegzi a gyakorlatok során szerzett tapasztalatait: „18 év áll mögöttem, ahogy kerestem, majd felfedeztem a „Test ABC” által generált, Zygmunt Molik részéről kifejlesztett igényes gyakorlatokat, szinte minden szinten: fizikai, pszichológiai, szociális értelemben, és az életmód szerint is. 18 év éneklés és dikció a költők és drámaírók szavai szerint; 18 éves kutatás mindabban, ami dal, szó, hang; hanggal, térrel és másokkal való kapcsolat; légzés, ritmus, időbeliség. Ezek a tapasztalatok a testem tudatába vésődtek, mire rájöttem, hogy az én valós létezésem módja a hang és a hangzás. Az emberi hang egyszerre DNS és ujjlenyomat, amely azonosít és összeköt minket, egy olyan szál, amely összekapcsol bennünket a múlttal, s amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük jelenünket és megálmodjuk a jövőnket.”

Molik módszertana valójában így határozható meg: a testmozgásokból derül ki, hogy a vokális potenciál mikor képes megjelenni. Amint az ösztönös, zsigeri mozgások kialakulnak, a rezgés és a hang is felszabadul. Az így megjelenő vokális jelenség nem csak élettani, hanem mentális állapot is egyúttal, identitásunk hiteles kiterjesztése. Ebben a kapcsolatban a vokális felszabadulás a létezés összes rétegét hasznosítani képes.

A workshop általános felépítése:

- a test használatának stimulálása;

- a Test-ABC személyes feltárása improvizációval egybekötve;

- a résztvevők által választott szöveg és dal feldolgozása, egyenként és együttesen.

A test és a hang felfedezésével az egyes résztvevők arra kapnak meghívást, hogy fedezzék fel és tapasztalják meg saját egyedi vokális identitásukat, és lépjenek be egy olyan szférába, ami még ismeretlen előttük.

 

***IDEOGRAMMÁK – workshop

Jerzy Grotowski legendás színházi korszakának, az opolei-wrocławi időszaknak egyik jelentős felfedezése volt az ún. IDEOGRAMMÁK megtalálása a színész technikájában. Grotowski állítása szerint a színész munkájának folyamata olyan ideogrammák – hangok és gesztusok – rendszerére épül, amelyek egyetlen jelben számos asszociációt idéznek elő egy emberi közösség pszichéjében, ezáltal kapcsolatban vannak egy közösség archetípusaival is. Lényegében olyanok, mint az ókori hieroglifák; dekoratív, művészi jelek, mégsem önálló képek, önmagukban nincsen jelentésük, csak egymás mellé helyezve kapnak értelmet. Kombinációikból azonban épp annyira gazdag nyelvi formák születnek meg, mint amilyen gazdag lehet bármely írott vagy beszélt nyelv. A színészi játék esetében ez a partitúra.

A műhely ilyen ideogrammákat keres a jelentkezők testen és hangon végzett munkájában, hogy létrejöhessen belőle egy rövid színészi partitúra, mely elemi formában számos képzetet tud előidézni azokból, akik érzékenyek és figyelmesek a jelekre. Jeleken keresztül közös nyelvalkotás, mely egyszerre mesterséges és művészi.

Az ideogrammák a bennünk létező formák keresése. Önmegfigyelés és kifejezőkészség. Kapcsolat a test és hang technikai elemeivel és elemi technikáival. És ennyiben kapcsolat emberek közt is: az egyik mindig formál és kifejez, a másik mindig befogad. Az ideogrammák spontán születnek meg; a rendezésükhöz fegyelem és szabályok kellenek, akár egy nyelvnél.